Leden begeleidingscommissie Staatscommissie Parlementair Stelsel bekendDe Eerste Kamer en de Tweede Kamer hebben uit hun midden een begeleidingscommissie samengesteld voor de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Hierin hebben vier Tweede Kamerleden en drie Eerste Kamerleden zitting. Dit hebben Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib bekendgemaakt aan het begin de plenaire vergadering van hun Kamer. De instelling van de begeleidingscommissie laat de onafhankelijkheid van de Staatscommissie onverlet. Zij zal uit haar midden zelf een voorzitter kiezen.

website Staatscommissie Parlementair stelsel
Grotere versie foto

Vanuit de Tweede Kamer nemen zitting in de begeleidingscommissie de leden Nevin Özütok (GroenLinks), Ronald van Raak (SP), Sharon Dijksma (PvdA) en Kees van der Staaij (SGP). De Eerste Kamer wordt vertegenwoordigd door de leden Anne-Wil Duthler (VVD), Sophie van Bijsterveld (CDA) en Hans Engels (D66).

De Staatscommissie is bij Koninklijk Besluit van 1 februari 2017 ingesteld en bij Koninklijk Besluit van 7 februari 2017 samengesteld. De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 met algemene stemmen een brief van de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer aan de minister-president over de instelling van een Staatscommissie (EK 34.430 / 34.000, A) vastgesteld. De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 in meerderheid ingestemd met de brief (TK 34.430, nr. 2). De brief aan de minister-president (EK, B en TK, 3) is op 14 juli 2016 verstuurd.

Website van de Staatscommissie Parlementair Stelsel

Kamerstukkendossier Staatscommissie Parlementair Stelsel


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
website Staatscommissie Parlementair stelsel
Afbeelding 1 - website Staatscommissie Parlementair stelsel