Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 14 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Overzicht ondersteuning lokaal bestuur in Caribisch Nederland (34.300 IV / CXIX) (T02325)

- T02325

Toezegging Overzicht ondersteuning lokaal bestuur in Caribisch Nederland (34.300 IV / CXIX)

De commissie neemt kennis van de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van BZK met de voortgangsrapportage 2016 van de Rijksvertegenwoordiger (34.775 IV / CXIX, B). De commissie besluit naar aanleiding hiervan de status van toezegging T02325 (openstaand) te wijzigen in legisprudentie. Voorts besluit de commissie om over de functie van Rijksvertegenwoordiger nader te spreken in het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK op 19 december 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman