Beneluxparlement debatteert in MaastrichtDe Raadgevende interparlementaire Beneluxraad - het Beneluxparlement - komt vrijdag 24 november en zaterdag 25 november 2017 voor haar halfjaarlijkse vergadering bijeen in het Gouvernementsgebouw in Maastricht. Doorgaans komt het parlement, waarvan het Eerste Kamerlid André Postema thans Voorzitter is, bijeen in één van de regeringssteden van de drie landen. Op de agenda staan onder meer een debat over de spoorwegagenda in de Benelux, de drugsproblematiek, sociale rechten van grensarbeiders en de Fipronilcrisis. Zaterdag stemt het Beneluxparlement over de voorgestelde aanbevelingen.

Spoorwegagenda

De tweedaagse wordt aangevat met een debat over de spoorwegagenda in de Benelux. Gedeputeerde Hubert Mackus van de Nederlandse provincie Limburg leidt het debat in. Hij wordt daarin gevolgd door Arriën Kruyt namens de reizigersorganisaties Rover, TreinTramBus, navetteurs.be en Pro Bahn.

In de aanbeveling over grensoverschrijdende spoorwegverbindingen in de Benelux en Noordrijn-Westfalen wordt erop gehamerd de hele Benelux als één binnenland te behandelen. Het ontbreken van doorgaande ticketing bij overstap moet bij voorbeeld gezamenlijk worden aangepakt. Het project Eurekarail (http://eurekarail.net/) gericht op de grensarbeiders, krijgt hierbij speciale aandacht.

Ook in de aanbeveling over duurzame mobiliteit wordt de noodzaak onderstreept van een optimale 'modal shift', een samenspel tussen verschillende vervoersvormen. Verder wordt gepleit voor een Benelux-verbod op de verkoop van nieuwe wagens op fossiele brandstof vanaf 2030 en een gezamenlijk uitdoofscenario vanaf 2050.

Drugsproblematiek

Een andere problematiek die de streek rond Maastricht aangaat, is de politiesamenwerking inzake grensoverschrijdende drugsproblematiek. Hieraan wordt vrijdag het tweede debat gewijd.

Sociale rechten van grensarbeiders vrijwaren

Om de sociale rechten van grensarbeiders te vrijwaren, moet er volgens de aanbeveling een overbruggingsuitkering komen, die deels uit een pensioen en deels uit een werkloosheidsuitkering bestaat. Als typevoorbeeld gelden de Belgische grensarbeiders in Nederland die met pensioen gaan en 2 jaar extra zouden moeten wachten op hun Nederlands pensioen. Nederland verhoogt in 2022 namelijk de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar.

Fipronil-crisis en besmette eieren

Voedselcrisissen worden beter op Benelux- en EU-niveau aangepakt met gekoppelde communicatiesystemen, een grotere rol van de Europese Commissie en betere publieksinformatie. Ook hierover richt het Benelux-parlement een aanbeveling aan het Benelux-ministercomité.

Leden en rol Beneluxparlement

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, doorgaans het Beneluxparlement genoemd, adviseert de regeringen van België, Nederland en Luxemburg over onder meer buitenlands beleid, mensenrechten, tarieven, douanerechten, waterwegen, uitlevering en auteursrechten.

Het Beneluxparlement bestaat uit 49 leden: 21 uit België, 21 uit Nederland, 7 uit Luxemburg en evenzoveel plaatsvervangende leden. De huidige Voorzitter is het Eerste Kamerlid André Postema. Meer informatie over de Nederlandse delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden vindt u hier: https://www.eerstekamer.nl/commissies/benelux

Volledige agenda: https://www.beneluxparl.eu/nl/


Deel dit item: