Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid (34.323)

- 34323, G

Wet aanpassing fiscale eenheid

De commissie besluit het agendapunt met betrekking tot de brief van de regering inzake de fiscale eenheid in de Wet Vpb, aan te houden tot de vergadering van dinsdag 19 december 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren