34.850

EU-voorstel: Verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) COM(2017)343Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van EU-voorstel: Verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) COM(2017)343

Voor meer informatie zie E-dossier E170023.


Kerngegevens

begonnen

13 december 2017

titel

EU-voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) COM(2017)343

schriftelijke voorbereiding


Documenten