Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 16 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34.041)

-
Rondvraag

Het lid Pijlman (D66) wil graag weten wat de stand van zaken is van de uitvoering van de motie-Pijlman c.s. over het geven van een vervolg aan de pilot opkoopregeling (34041 / 34390 / 34348, I). De commissie besluit deze motie alsmede de andere motie die naar aanleiding van het debat van 20 december 2016 is aangenomen - de motie-Verheijen c.s. inzake doorzettingsmacht NCG (34041 / 34390 / 34348, K) - toe te voegen aan de onderwerpenlijst voor het kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van EZK op 23 januari 2018.

Het lid Klip-Martin (VVD) wenst de gevolgen van de opheffing van de Green Deal Board per 1 januari 2018 als gespreksonderwerp aan te dragen voor het kennismakingsgesprek.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer