Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 16 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vaststelling tarieven 2018 voor opslag duurzame energie (34.762)

- Toezegging - Energierekening huishoudens

Brief van de minister van EZK van 18 december 2017 inzake toezegging energierekening huishoudens (34762, D)

De commissie stemt in met het vaststellen van toezegging T02485 en wenst deze toezegging als voldaan aan te merken. Voorts besluit de commissie in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van 18 december 2017 (34762, D). De inbrengdatum wordt vastgesteld op 23 januari 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer