Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kabinetsreactie op WRR-rapport (34.775) (T02498)

- Toezegging T02498 - Toezending kabinetsreactie op WRR-rapport 'Weten is nog geen doen'

Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK van 22 januari 2018

De commissie neemt kennis van de brief van 22 januari 2018. De kabinetsreactie zal desgewenst betrokken worden bij de plenaire behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33506) op 30 januari 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer