Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vaststelling tarieven 2018 voor opslag duurzame energie (34.762)

- Energierekening huishoudens

Brief van de minister van EZK van 18 december 2017 inzake toezegging energierekening huishoudens (34762, D)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Meijer (SP), Vos (GroenLinks) en Teunissen (PvdD).
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer