Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (34.516)

- 34516

Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 20 februari 2018 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman