Staten-Generaal ontvangen Nederlandse ambassadeursDonderdag 1 februari 2018 ontvingen de Eerste en Tweede Kamer de Nederlandse ambassadeurs in het kader van de ambassadeursconferentie. Met ongeveer 140 vertegenwoordigingen heeft Nederland een wereldwijd diplomatiek netwerk. De ambassadeurs, permanent vertegenwoordigers en consuls-generaal van deze posten werken dagelijks voor de belangen van Nederland in het buitenland. Eén week per jaar komen zij naar Den Haag om de ontwikkelingen in Nederland te bespreken, politici te ontmoeten en de band met het thuisland waar nodig te versterken.

Tijdens deze jaarlijkse conferentie worden de ambassadeurs ook ontvangen door de Staten-Generaal. Dit biedt de leden van de Eerste en Tweede Kamer de mogelijkheid om kennis te maken met de Nederlandse ambassadeurs en met hen op informele wijze van gedachten te wisselen over de werkzaamheden op de ambassades en de relatie daarvan met de politieke besluitvorming in Nederland.

Na een openingswoord van Pia Dijkstra (commissievoorzitter Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer) en André Postema (commissievoorzitter Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Eerste Kamer) verdeelden de ambassadeurs en de Kamerleden zich over kleinere groepjes om te spreken over onderwerpen zoals de relatie met Rusland, de actuele ontwikkelingen binnen de Europese Unie en het migratiebeleid. Ook werd tijdens de bijeenkomst in de Ridderzaal gesproken over de belangrijke consulaire taak van de ambassades, alsmede hun rol binnen de behartiging van de Nederlandse economische belangen in het buitenland.

De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer spraken beiden tijdens de lunch. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib prees de diplomaten voor hun werk. Onlangs maakte zij de waarde ervan nog van dichtbij mee. Tijdens het bezoek dat de Kamervoorzitters aan het Caribisch deel van het Koninkrijk brachten, sloot Venezuela de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao vanwege vermeende smokkelpraktijken. "Op zo'n moment zijn de contacten van de Nederlandse ambassadeur in Venezuela cruciaal in de pogingen van het Koninkrijk om een om een handelsboycot te voorkomen en de eilanden zo'n economische tegenvaller te besparen. En zo zijn er vele, véle voorbeelden te geven van wat uw kracht is op heikele politieke momenten. Het zijn vaak politici die met de eer strijken, maar het échte werk gebeurt vaak op de ambassade. Achter de schermen verdedigt u de Nederlandse belangen," aldus Arib.

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol noemde de door het nieuwe kabinet voorgenomen uitbreiding van diplomatieke posten terecht. "Hiermee wordt het belang onderstreept van hechte diplomatieke betrekkingen voor Nederland dat als handelsland afhankelijk is van goede onderlinge verhoudingen wereldwijd," aldus Broekers-Knol. Ook wees zij op de rol die de parlementaire diplomatie kan spelen in de internationale betrekkingen: "Toegenomen interactie ook op parlementair niveau draagt bij aan onderling begrip en samenwerking. Dat merkten mijn collega-Kamerleden en ik in het afgelopen jaar opnieuw bij onze buitenlandse bezoeken en ontvangsten. De professionele en gastvrije ondersteuning die wij bij officiële bezoeken en bij parlementaire conferenties van u en uw medewerkers ervaren, stellen wij op hoge prijs."

Toespraak Tweede Kamervoorzitter Khadija AribPDF-document

Toespraak Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-KnolPDF-document


Deel dit item: