Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196)

- Wetgevingsagenda energietransitie

Brief van de minister van EZK van 11 december 2017 (30196, G)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 11 december 2017 (30196, G) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer