Verslag van de vergadering van 13 februari 2018 (2017/2018 nr. 19)

Aanvang: 13.47 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen) (34691).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


De voorzitter:

Aan de lijst met hamerstukken wordt toegevoegd:

de brief van de Kamer in reactie op de brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Buitenlandse Zaken van 13 december 2017 over het boetebeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen (34714, letter C).

Ik stel vast dat de Kamer zich hiermee kan verenigen.