34.885

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst
Kerngegevens

begonnen

15 februari 2018

titel

Besluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 4-MEC; 5F-APINACA; acryloylfentanil; butyrfentanyl; ethylon; ethylfenidaat; furanylfentanyl; methiopropamine (MPA); MDMB-CHMICA; pentedron; U-47700 en XLR-11

schriftelijke voorbereiding


Documenten