Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Opvang- en Procedurerichtlijnen (34.088)

-
34088, I

Implementatie Opvang- en Procedurerichtlijnen

De commissie besluit het antwoord van de staatssecretaris van J&V d.d. 5 februari 2018 te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris inzake de herziening van het GEAS op 10 april 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren