Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Rechtsbescherming centraal stellen in evaluatie relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb), alsmede evalueren artikel 6:22 Awb (32.450) (T01659)

- T01659

Toezegging Rechtsbescherming centraal stellen in evaluatie relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb), alsmede evalueren artikel 6:22 Awb (32.450)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 9 februari 2018, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren