Ester en Van Rij bij Europese Parlementaire WeekDe Eerste Kamerleden Marnix van Rij (CDA) en Peter Ester (ChristenUnie) hebben maandag 19 februari en dinsdag 20 februari namens de vaste commissie voor Financiën deelgenomen aan de zogenoemde Europese parlementaire week in het Europees Parlement in Brussel.

Eerste Kamerleden Van Rij en Ester bij Europese parlementaire week
Grotere versie foto

Zij waren aanwezig op de jaarlijkse interparlementaire conferentie over het Europees Semester en de halfjaarlijkse interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie. Vanuit de Tweede Kamer namen Anne Mulder (VVD), Pieter Omtzigt (CDA) en Mahir Alkaya (SP) hieraan deel.

De Europese parlementaire week werd georganiseerd door het Europees Parlement en het parlement van Bulgarije, de lidstaat die momenteel het Europese voorzitterschap bekleedt. De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie spreken tijdens deze week over de EU-coördinatie van het economisch- en begrotingsbeleid van de lidstaten in het kader van het Europees Semester en het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

Dit jaar was er in het bijzonder aandacht voor de recente voorstellen van de Commissie voor de toekomst van de Economische en Monetaire Unie en de onderhandelingen over het volgende Meerjarig Financieel Kader.

Zie ook: http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 5 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Eerste Kamerleden Van Rij en Ester bij Europese parlementaire week
Afbeelding 1 - Eerste Kamerleden Van Rij en Ester bij Europese parlementaire week