Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Jeugdwet (33.684)

-
Evaluatie Jeugdwet

Brief met bijlage van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 30 januari 2018 (34880, A)

De commissie besluit de reactie van de regering op de evaluatie van de Jeugdwet af te wachten. Na ontvangst van de reactie zal de commissie opnieuw bekijken op welke wijze zij geïnformeerd wil worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer