Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)

-
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de brief van de minister van J&V d.d. 23 februari 2018 inzake voornemen tot deelname aan het EOM (33709, AE). De commissies stellen voor op 3 april 2018 een plenair debat te voeren met de minister van J&V over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren