Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid (34.323)

- 34323, H

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 22 februari 2018, over het Nederlandse fiscale-eenheidsregime (34.323, H), voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren