34.867

EU-voorstellen inzake tweede pakket interoperabiliteit COM(2017)793 en 794Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de voorstellen van de Europese Commissie voor twee verordeningen inzake de vaststelling van een kader om interoperabiliteit tussen centrale EU-informatiesystemen op het gebied van migratie, grensbeheer en veiligheid te realiseren - COM(2017)793 en 794.

Voor meer informatie zie E-dossier E180007.


Kerngegevens

begonnen

8 maart 2018

titel

EU-voorstellen inzake tweede pakket interoperabiliteit COM(2017)793 en 794

schriftelijke voorbereiding


Documenten