Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

- T02445 - Het oordeel van de Commissie voor de m.e.r. over de aantallen onafhankelijke toetsingen tot dusverre meenemen in de evaluatie

Brief van de minister van I&W van 8 februari 2018 ter aanbieding van de Evaluatie Tarievenwet Commissie voor de m.e.r. (29383, M)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer