Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
CVIII, S

Naar aanleiding van de kabinetsreactie van 9 maart 2018 op twee rapporten van het Rathenau Instituut (CVIII, S) besluiten de commissies op 10 april 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van BZK.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman