Korte aantekeningen vergadering commissies Koninkrijksrelaties (KOREL) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Reparatiewet kiescolleges Eerste Kamerverkiezingen Caribisch Nederland (34.877) (T02535)

- 34852

Reparatiewet BZK 20XX

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk. De commissies besluiten de status van de toezeggingen T02535 en T02231 (openstaand) te wijzigen in voldaan zodra het wetsvoorstel als hamerstuk is afgedaan.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman