Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 20 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Caribisch deel van het Koninkrijk (33.992 / 33.990) (T02294)

- T02294

Toezegging Caribisch deel van het Koninkrijk (33.992 / 33.990)

De commissie bespreekt de brief van de bewindslieden van VWS d.d. 12 maart 2018 in reactie op het laatste toezeggingenrappel voor wat betreft de toezegging T02294 (34775 XVI, F). Het lid Ganzevoort (GroenLinks) geeft aan naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te willen treden met de regering. Fracties die dit wensen kunnen zich aansluiten bij de inbreng.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman