Oud-senator Uijterwaal-Cox (CDA) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 3 april stil gestaan bij het overlijden op 10 maart jongstleden op 97-jarige leeftijd van oud-senator Lies Uijterwaal-Cox. Mevrouw Uijterwaal-Cox was lid van de Eerste Kamer van 10 februari 1981 tot 23 juni 1987.

Oud-senator Uijterwaal-Cox (CDA) herdacht
Grotere versie foto

De politieke loopbaan van mevrouw Uijterwaal-Cox ving aan in 1966 toen zij lid werd van Provinciale Staten van Utrecht namens de KVP. Daar zette zij zich als lid van de commissie Economische Zaken onder andere in voor werkloze meisjes. Ze bleef Statenlid tot 1982.

Intussen werd mevrouw Uijterwaal-Cox in 1981 verkozen tot lid van de Eerste Kamer namens - inmiddels - het CDA. Op 10 februari 1981 werd zij in deze Kamer beëdigd. Zij hield zich onder meer bezig met milieu, welzijn, volksgezondheid en emancipatiebeleid. In het parlement was zij bovendien actief in het Kamerbreed Vrouwenoverleg, het KVO, in het jaar 1985 zelfs als voorzitter.

Naast en na haar lidmaatschap van de Eerste Kamer vervulde mevrouw Uijterwaal-Cox diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies.

Voorzitter Ankie Broekers-Knol: "Mevrouw Uijterwaal-Cox had in haar politieke en maatschappelijke leven een samenleving voor ogen waarin gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit doorwerken. Daarvoor heeft zij zich altijd met grote toewijding ingezet."


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Oud-senator Uijterwaal-Cox (CDA) herdacht
Afbeelding 1 - Oud-senator Uijterwaal-Cox (CDA) herdacht