Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet algemeen pensioenfonds (34.320)

- T02240

Toezegging Btw-behandeling (34.117 / 34.320)

De commissie besluit de discussie in de Tweede Kamer te blijven volgen en dit onderwerp op een later moment in een gezamenlijke vergadering met de commissie Financiƫn te agenderen. Toezegging T02240 blijft als deels voldaan geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren