Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 3 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Dominantie Nederlandse taal in de rechtshandhavingsketen in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX) (T02322)

- Evaluatie justitiële rijkswetten / toezegging T02322

Bespreking evaluatie en gezamenlijke reactie van de regeringen van Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten (34775 IV, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02322 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman