Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
CVIII, S

De fracties van SP (Gerkens) en PvdA (Verheijen) leveren inbreng voor schriftelijk overleg over de kabinetsreactie van 9 maart 2018 op twee rapporten van het Rathenau Instituut (CVIII, S).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman