Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vaststelling tarieven 2018 voor opslag duurzame energie (34.762)

- Energierekening huishoudens

Brief van de minister van EZK van 21 maart 2018 in reactie op brief van 30 januari 2018 (verslag schriftelijk overleg 34762, F)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer) en GroenLinks (Vos).

De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer