Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (34.812)

- 34812

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Pijlman) en PVV (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman