Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 17 april 2018
1. 34773

Gevolgen van de orkaan Irma

De brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 4 april 2018 inzake Vergoeding Wereldbank wederopbouw Sint Maarten wordt voor kennisgeving aangenomen.

2. 34775 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

De brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 5 april 2018 inzake gebruik Nederlandse taal rechtshandhaving Caribisch deel Koninkrijk (toezegging T02322) wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Verzoek Eilandsraad Bonaire

Een aantal leden verklaart zich bereid tot een onderhoud met leden van de Eilandsraad van Bonaire op donderdag 28 juni 2018 (tijd nader te bepalen).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman