Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 april 2018
1.
34860

Verzamelwet EZK en LNV 20..

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34723

Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Pijlman), SP (Meijer), PvdA (Fiers), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester) en PvdD (Teunissen).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer