Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen (34.821)

-
34821

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 mei 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer