34.616

Initiatiefnota-Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data



Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Nijboer en het voormalige Tweede Kamerlid Oosenbrug (beiden PvdA) over de financiële sector en big data.

De initiatiefnemers vinden dat iedereen moet kunnen beschikken over een zeker niveau van privacy, ongeacht afkomst, interesse in de materie of inkomensniveau. Het is aan de overheid om die privacy te beschermen. Daarnaast vinden de initiatiefnemers dat niet elk type persoonsgegeven zomaar gedeeld mag worden. In die context zijn de initiatiefnemers van mening dat er in het bijzonder meer aandacht moet zijn voor de datavergaring en -gebruik in de financiële sector. Dit stelt de samenleving en politiek voor fundamentele vragen over de omgang met big data door bedrijven en overheden. Tegelijkertijd zijn er tussen verschillende sectoren dusdanige verschillen dat een discussie op sectoraal niveau nodig blijft. Daarom strekt deze initiatiefnota ertoe om het debat over het gebruik van big data door de financiële sector preciezer te voeren.

In deze nota wordt positie genomen in de discussie aangaande big data in de financiële sector. De nota bespreekt verschillende bedreigingen alsmede beperkingen in de huidige wet- en toezichtkaders. De initiatiefnemers trachten met deze nota te bewerkstelligen dat de privacy beschermd blijft. Hiertoe doen zij een aantal voorstellen.


Kerngegevens

begonnen

27 maart 2017

titel

Kabinetsformatie 2017

schriftelijke voorbereiding


Documenten