Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- Besluit privatisering Intravacc

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 2 mei 2018 (34951, A / 1)

Inbreng voor schriftelijk overleg op basis van artikel 4.7, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016 wordt vóór vrijdag 18 mei a.s. geleverd door het lid Prast (D66). De conceptbrief wordt op 22 mei 2018 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer