Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 mei 2018
1.
Speakers' Conference, 23-24 april 2018

De Kamervoorzitter, Broekers-Knol, doet mondeling verslag van haar deelname aan de Speakers' Conference op 25-26 april 2018. In haar bijdrage heeft zij transparantie in Europese besluitvorming en het belang van het vertrouwen van de burger onderstreept en middels een amendement laten opnemen in de conclusies.

2.
PACE-sessie april 2018

De aanwezige Eerste Kamerleden van de delegatie naar de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa, Oomen-Ruijten (CDA), Kox (SP), Strik (GL) en Overbeek (SP) doen mondeling verslag van de PACE-sessie van april 2018.

3.
32.735, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Kopenhagenverklaring (EUZA en J&V)

De commissie besluit, mede gehoord de bespreking van de definitieve tekst van de Kopenhagenverklaring in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in april jl., niet nader in schriftelijk overleg te treden met de regering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman