Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vaststelling tarieven 2018 voor opslag duurzame energie (34.762)

- Energierekening huishoudens

Brief van de minister van EZK van 14 mei 2018 in reactie op brief van 13 april 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 34762, G)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 14 mei 2018 (34762, G) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer