Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- Besluit privatisering Intravacc

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 2 mei 2018 (34951, A / 1)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De conceptbrief wordt 29 mei 2018 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer