T02563

Toezegging Wilsbekwaamheid (32.399)De staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Don, toe met mensen uit de beroepsgroepen en met MIND het gesprek aan te gaan. over wilsbekwaamheid bij mensen met een psychiatrische ziekte.


Kerngegevens

Nummer T02563
Status voldaan
Datum toezegging 16 januari 2018
Deadline 1 januari 2020
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden H.M. Don (SP)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen psychiatrische stoornissen
wilsbekwaamheid
Kamerstukken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 15 - item 3, blz. 5

De heer Don (SP):

Het onderwerp wilsbekwaamheid bij mensen met een psychiatrische ziekte blijft een moeilijk te pakken thema, een onderwerp dat zich niet echt op papier scherp laat definiëren; de vraag is of dat ook moet. Het blijft mensenwerk, waarbij de professional in relatie tot de cliënt in kwesties van wilsbekwaamheid binnen de wettelijke kaders een afweging dient te maken. Dat betekent wel ondersteuning van die professional. Wellicht wil de staatssecretaris over dit onderwerp nog een keer met mij [MIND] en de beroepsgroep het gesprek aangaan.

Handelingen I 2017-2018, nr. 15 - item 3, blz. 22

Staatssecretaris Blokhuis:

Dan de vragen over de wilsbekwaamheid. Deze ingewikkelde discussie hadden we gisteren ook even in een interruptiedebatje. De heer Don vraagt mij om in gesprek te gaan met mensen uit de beroepsgroepen en met MIND. Ik zeg graag toe dat ik dat doe. Ik zal dat gesprek van harte voeren. Daar gaan wij onze agenda's voor leegmaken.


Brondocumenten


Historie