Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180018 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

-
Voorstellen circulaire economie: richtlijn vermindering effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu en verordening minimumvoorschriften voor hergebruik van water

De commissies besluiten het Europese voorstel COM(2018)340 in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer