Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden (34.763)

-
34763

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), D66 (Engels), SP (Wezel), PvdA (Vlietstra), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren