Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282) (T01235)

- T01235

Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de minister van J&V met het verzoek om de toezending van het in het antwoord op het toezeggingenrappel van 23 december 2016 toegezegde rapport van het WODC inzake de evaluatie van de WTU-BES. In afwachting van de toezending aan de Kamer van dat rapport besluit de commissie de toezegging als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman