Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Eerste kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius uiterlijk 1 juni 2018 (34.877) (T02531)

- T02531

Toezegging Eerste kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius uiterlijk 1 juni 2018 (34.877)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 12 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman