Plenair Nagel bij stemming Modernisering Huurcommissie en introductie verhuurderbijdrageVerslag van de vergadering van 5 juni 2018 (2017/2018 nr. 32)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.38 uur


De heer Nagel (50PLUS):

Voorzitter. Ik waarschuw vast dat ik erg kort ben.

De stemverklaring: 50PLUS vindt het op zich een goede zaak dat de verhuurders van sociale woningen een ruimere mogelijkheid met een lage drempel krijgen om bezwaar te maken tegen huurverhogingen. In een tijd dat er krapte op de woningmarkt is en vraag en aanbod geen evenwicht kennen, wordt een zeer grote groep huurders het makkelijker gemaakt, bezwaren tegen verhogingen te maken. 50PLUS is zoals bekend geen voorstander van de huidige verhuurderheffing. Het valt echter buiten het bestek van dit wetsontwerp, maar in een ander verband komen wij daarop terug. Bij elkaar afwegend zal 50PLUS zijn voorstem aan dit wetsvoorstel geven.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nagel. Ik geef het woord aan de heer Köhler.