Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Eerste kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius uiterlijk 1 juni 2018 (34.877) (T02531)

- 34.877; T02531

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius; Toezegging Eerste kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius uiterlijk 1 juni 2018 (34.877)

De commissie neemt met instemming kennis van de brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 31 mei 2018, houdende de eerste kwartaalrapportage inzake de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius en besluit toezegging T02531 als deels voldaan te beschouwen in afwachting van de ontvangst van het onderzoeksrapport naar het sociaal minimum in Caribisch Nederland en bijbehorende kabinetsreactie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman