Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

- 34.775, IV, Q

Brief staatssecretaris BZK inzake relevante ontwikkelingen in het pensioendossier Caribisch Nederland

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK wordt geleverd door de fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman). De staf verwerkt deze tot een conceptbrief, die zal circuleren in de commissie met een reactietermijn tot maandag 25 juni 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman