Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Caribisch deel van het Koninkrijk (33.992 / 33.990) (T02294)

- T02294

Brief Minister VWS inzake Programma Onbeperkt meedoen - Implementatie VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap

De brief van de minister van VWS inzake Programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen! Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (24170, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter merkt op dat de commissie VWS de brief inhoudelijk wenst te behandelen. Toezegging T02294 wordt als voldaan aangemerkt. De commissie merkt op er niet gelukkig mee te zijn dat de beantwoording van een commissiebrief van 29 maart jl. als het ware is 'meegenomen' in de brief van de minister van VWS, zonder dat naar deze brief is verwezen. Commissiebrieven dienen altijd separaat beantwoord te worden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman