Brede steun voor Nederlands transparantie-initiatiefVan 17 tot en met 19 juni 2018 nam een delegatie van leden van de Eerste en Tweede Kamer, waaronder de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken (EUZA) van de Eerste Kamer, Bastiaan van Apeldoorn (SP), deel aan de LIX plenaire COSAC onder Bulgaars Voorzitterschap. Vanuit de Tweede Kamer namen deel de leden Azmani (VVD), Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Van Rooijen (50-PLUS).

Brede steun voor Nederlands transparantie-initiatief
Grotere versie foto

De Nederlandse delegatie heeft haar initiatief voor meer transparantie in het Europese wetgevingsproces opnieuw breed onder de aandacht gebracht. In samenwerking met de Deense delegatie is daartoe op 18 juni een goed bezochte side event georganiseerd over transparantie. Met de aanwezige parlementaire delegaties is besproken welke stappen kunnen worden ondernomen om de Europese instituten, met name de Raad, te bewegen tot meer transparantie in besluitvorming en meer openbaarheid van documenten die deel uitmaken van het Europese wetgevingsproces.

Bovendien zijn, eveneens samen met de Deense delegatie, amendementen ingediend op de tekst van de contributie van de plenaire COSAC. Deze paragrafen (2.6. en 2.7.) roepen de nationale parlementen op het gebrek aan transparantie te adresseren via hun regering en verzoeken de Raad om een gedetailleerde reactie te geven op de brief die 26 Parlementen/Kamers hebben gericht aan onder andere de Raad. De Contributie van de LIX plenaire COSAC is vervolgens bij consensus vastgesteld.

Commissievoorzitter Van Apeldoorn heeft tot slot in zijn keynote speech over interparlementaire samenwerking bij subsidiariteit en proportionaliteit een pleidooi gehouden voor het belang van transparantie voor nationale parlementen bij het volgen van de onderhandelingen van Europese wetsvoorstellen in de Raad.

Het transparantie-initiatief zal naar verwachting door de Nederlandse delegatie ook de komende COSAC-bijeenkomsten naar voren worden gebracht.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 6 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Brede steun voor Nederlands transparantie-initiatief
Afbeelding 1 - Brede steun voor Nederlands transparantie-initiatief