Senator De Graaf wordt Vice-president Raad van StateDe ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, ingestemd met de benoeming van Thom de Graaf tot Vice-president van de Raad van State.

Senator De Graaf (D66) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2017
Grotere versie foto

De benoeming gaat in op 1 november 2018, maar hij zal in september zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer beëindigen. Thom de Graaf is sinds 7 juni 2011 lid van de Eerste Kamerfractie van D66; sinds 9 juni 2015 is hij fractievoorzitter. Hij heeft het D66-fractievoorzitterschap in de Eerste Kamer per heden overgedragen aan de vice-fractievoorzitter Hans Engels.

In een persverklaring stelt De Graaf: "Ik ben verheugd dat de ministerraad vandaag heeft besloten mij voor te dragen voor benoeming tot vice-president van de Raad van State per 1 november 2018. Ik beschouw deze benoeming als een grote eer en als een blijk van vertrouwen dat ik vanaf de eerste dag dat ik aan de slag ga, hoop waar te maken. Tot die dag ben en blijf ik nog voorzitter van de Vereniging Hogescholen. In september aanstaande zal ik mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer beëindigen. Het fractievoorzitterschap van D66 in de Eerste Kamer heb ik per heden overgedragen aan de vice-fractievoorzitter, Hans Engels."

Thom de Graaf (61) begon zijn loopbaan in 1981 bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hierna werkte hij tot 1994 in diverse functies op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna maakte De Graaf de overstap naar de landelijke politiek, eerst als lid van de Tweede Kamer voor D66, daarna werd hij fractievoorzitter. Van 2003 tot 2005 was hij minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en tevens vicepremier in het kabinet-Balkenende II. Daarna was hij kwartiermaker voor het Netherlands Institute for City Innovation Studies en werkte hij als strategisch adviseur voor PWC. In 2007 werd De Graaf burgemeester van Nijmegen. Sinds 2012 is hij voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

De Graaf volgt mr. J.P.H. Donner op. De wettelijke ambtstermijn van Vice-president Donner loopt af op 1 november 2018 vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Senator De Graaf (D66) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2017
Afbeelding 1 - Senator De Graaf (D66) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2017